Lichamelijke verstoring en autonomie / druk 4

Lichamelijke verstoring en autonomie / druk 4


Auteur:J. Bergsma

  • Nederlands
  • 247 pagina’s
  • Reed business
  • september 2002
  • Samenvatting

    Het menselijk lichaam is de meest concrete representant van de menselijke indentiteit. Wat gebeurt er met die identiteit wanneer het lichaam wordt verstoord door bijvoorbeeld verwonding of ziekte. Lichamelijke verstoring en autonomie belicht de verschillende aspecten van dergelijke verstoringen van het evenwicht van de identiteit. De auteur besteedt eerst aandacht aan de normale ontwikkeling van lichamelijkheid en identiteit, en gaat daarna in op de gevolgen van de verstoringen (zoals pijn, chronische ziekte, handicap). Vervolgens staat hij uitvoerig stil bij het begrip autonomie en de rol daarvan bij het omgaan met de evenwichtsverstoringen door de patient, dienst omgeving en ook de hulpverleners. Gaandeweg blijkt dat autonomie een belangrijk identiteitskenmerk is dat een serieuze rol speelt in de verwerking van een ongeval of ernstige ziekte. Door ernstige verstoringen op te vatten als crisis en als psychotrauma van langdurige aard biedt dit boek de lezers bovendien de mogelijkheid om de begeleiding van patienten te optimaliseren. Met betrekkelijk geringe inspanning kan vaak een hogere kwaliteit van leven voor de patient en diens omgeving worden bewerkstelligd.De behandelde theorie wordt in alle hoofdstukken verhelderd door dagboekfragmenten van patienten, observaties en interviews. Door deze praktische invalshoek is het boek met name geschikt voor artsen, verpleegkundigen en gezondheidspsychologen (in opleiding)In deze vierde druk van lichamelijke verstoring en autonomie zijn nieuw ontwikkelingen in het vakgebied verwerkt en is de literatuursectie geheel geactualiseerd.