Leyuan – De tuin van het geluk

Leyuan - De tuin van het geluk


Auteur:Jan De Meyer

  • Nederlands
  • 206 pagina’s
  • Atlas-Contact
  • april 2009
  • Samenvatting

    De vraag naar de betekenis, de wenselijkheid en de bereikbaarheid van het geluk heeft in de grotendeels politiek en maatschappelijk georienteerde klassieke Chinese filosofie nooit een overheersende rol gespeeld. Toch hebben talloze generaties Chinezen nagedacht en geschreven over de wens om gelukkig te zijn en over de manieren om die wens te verwezenlijken. Onder andere in het taoisme, maar lang niet alleen daar, is veel boeiend denkwerk daarover verricht.Daarnaast kent China ook een bijzonder rijke utopische literatuur: schilderingen van aardse, bovenaardse of onderaardse paradijzen, verslagen van reizen naar verre, geidealiseerde streken of naar andere hemellichamen. En dan zijn er nog de lofzangen op de dronkenschap en de aansporingen om zich uit het maatschappelijk leven terug te trekken en het pad van de kluizenaar te kiezen.In Leyuan – De tuin van het geluk laat Jan De Meyer de westerse lezer kennismaken met de rijke Chinese traditie van schitterende verhalen die tevens filosofisch stimulerend zijn.