Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw

Auteur:T.M. Eliens

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Primavera Pers
  • september 2004
  • Samenvatting

    Een lexicon van Nederlandse kunstenaars in wier werk glas een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld. Elke biografie bevat naast de biografische gegevens, een korte karakterisering van het glasoeuvre van de kunstenaars, eventuele bekroningen, relevante literatuur en het websiteadres. Indien aanwezig is ook de signatuur opgenomen en een of meer afbeeldingen van glaswerken van de kunstenaar