Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie


Auteur:N. Rogels

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Nelleke Rogels schreef een boek over levenspsychologie waarin zij theorie verduidelijkt en verlevendigt met actuele onderzoeksresultaten, levensverhalen, citaten en meer. Ze behandelt de ontwikkelingen die zich voordoen na de adolescentie.Het boek bestaat uit vier delen. In deel 1 staat onder andere het levensverhaal van een oude vrouw. De delen 2, 3 en 4 gaan over de jongvolwassene, de volwassene en de oudere. Deze delen zijn beschreven aan de hand van vier te onderscheiden ontwikkelingslijnen: de fysiologische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Elk deel sluit af met specifieke gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de betreffende levensfase. Op deze wijze komen thema?s naar voren als: verliefd zijn, dood en sterven, seksualiteit, gezondheid, ouderschap, (on)vruchtbaarheid, overgang et cetera.Het boek is in de eerste plaats geschreven voor HBO-studenten die met mensen gaan werken. Vooral voor bachelors ‘social work’ en ‘education’ is het van belang om inzicht te hebben in de psychologische ontwikkeling van (jong)volwassenen en ouderen. Het boek wil ook een naslagwerk zijn voor professionals op het terrein van educatie, zorg en welzijn. Ten slotte kan het boek een vraagbaak zijn voor veel volwassenen die vragen hebben over de levensloop van zichzelf of van een ander.