Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie


Auteur:Nelleke R?gels

  • Nederlands
  • 339 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Levenslooppsychologie beschrijft de ontwikkeling van jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Deze levensfasen worden besproken aan de hand van vier ontwikkelingslijnen: de fysiologische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel schetst het theoretisch kader van waaruit het is geschreven: de levenslooppsychologie. Het tweede, derde en vierde deel beschrijven de ontwikkeling per levensfase. Voor elke levensfase worden twee specifieke leeftijdsgebonden themas nader uitgewerkt. In de jongvolwassenheid staan ouderschap en echtscheiding centraal. De overgang en het grootouderschap zijn de themas voor de volwassenheid. Voor de laatste levensfase bespreekt de auteur pensionering en zingeving. Het boek is in de eerste plaats geschreven als studieboek voor het hoger onderwijs en kan worden gebruikt binnen een breed scala van opleidingen: (toegepaste) psychologie, social work, verpleegkunde, personeel en arbeid en pedagogiek. Het geeft de studenten inzicht in de psychologische ontwikkeling van (jong)volwassenen, volwassenen, jonge ouderen en oude ouderen. Het boek wil ook een naslagwerk zijn voor al die professionals, die met mensen werken. Tenslotte kan het boek een vraagbaak zijn voor veel volwassenen die vragen hebben over de levensloop van zichzelf of van een ander. Drs Nelleke Rogels is ontwikkelingspsycholoog en was werkzaam binnen het hoger onderwijs (hbo, wo en hovo).