Levensfasegericht personeelsbeleid in het basisonderwijs

Auteur:F. Van Buul

  • Nederlands
  • 94 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Leeftijdsfasegericht personeelsbeleid heeft een positieve boodschap. Heft heeft tot doel dat medewerkers gedurende hun gehele loopbaan inzetbaar kunnen blijven, tot tevredenheid van henzelf en van hun omgeving.Dit boek biedt handreikingen die zo goed mogelijk aansluiten bij de eigenheid van het basisonderwijs en het personeelsbeleid dat daar gevoerd wordt.Het succes dat scholen op dit gebied geboekt hebben komt vooral door de consequente methodische wijze van aanpak: het gehele proces, van beleidsvoorbereiding, -vaststelling, -implementatie en – evaluatie. In het boek wordt daarom de nadruk gelegd op de procesmatige benadering van het onderwerp.