Leven met God en een eetstoornis

Auteur:A. Bols

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • Buijten en Schipperheijn B.V.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Alleen al het feit dat jij vandaag dit boek in handen hebt, maakt het de moeite waard! Het betekent dat jij God de kans wil geven in jouw leven aan het werk te gaan, en dat is de complete vervulling van mijn doel. Wat moet je doen als je merkt dat je eetprobleem je boven het hoofd is gegroeid? Dat het steeds moeilijker wordt te blijven geloven dat God van je houdt en een plan met je heeft? Als je een eetstoornis hebt, kan dit je functioneren ernstig belemmeren, en je geloof danig verzwakken. Je kunt je zo op je stoornis richten dat je vergeet dat er meer is; dat er manieren zijn om je problemen te verzachten en te verlichten; dat je niet alleen bent en dat voor God geen probleem te groot is. Dit 100-dagenboek helpt je om je blikrichting te veranderen; de eerste stap naar genezing. Het richt je aandacht op je mogelijk-heden in plaats van je onmogelijkheden; het helpt je persoonlijk te groeien door je sterke en zwakke kanten te accepteren. Het wijst je de weg naar God, die jou gemaakt heeft, en die wacht tot je bij Hem komt schuilen, gewoon zoals je bent.