Leven met diabetes mellitus type 2 / druk 1

Auteur:Paul Janssen

  • Nederlands
  • 126 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • januari 2009
  • Samenvatting

    Werd er vroeger nog vrij laconiek gesproken over diabetes type 2, de zogenoemde ouderdomssuiker, langzamerhand beginnen de alarmbellen te rinkelen. Want diabetes type 2 is helemaal niet zo onschuldig als veel mensen denken en is als een epidemie aan het oprukken onder ouderen en jongeren. Wanneer diabetes niet goed behandeld wordt, bestaat er een verhoogde kans op complicaties zoals hart- en vaatziekten, nierfalen, hoge bloeddruk en oogproblemen.Tijdige diagnose en een goede behandeling zijn dus erg belangrijk.In dit boek komen diverse aspecten van diabetes type 2 aan bod. Want wat is de oorzaak, kan het voorkomen worden of genezen, wat gebeurt er allemaal nadat de diagnose is gesteld, wat is het risico op complicaties? Maar ook: hoeveel invloed heeft diabetes op de omgeving? Duidelijk is dat diabetes niet alleen impact heeft op de persoon met diabetes, maar ook op familie, vrienden en de werkomgeving.Diabetes is geen gemakkelijke ziekte, maar gelukkig zijn er tegenwoordig veel manieren om diabetes goed te reguleren waardoor problemen zich steeds minder vaak voordoen.De auteurs willen u uitgebreid informeren over de oorzaken en behandelingsmogelijkheden van diabetes type 2. Het boek Leven met diabetes mellitus type 2 is het derde deel in de reeks Leven / Omgaan met, waarin lichamelijke aandoeningen en ziekten behandeld worden. Tevens wordt er ook aandacht gegeven aan de psychosociale aspecten daarvan. Eerder zijn in deze reeks de titels Leven met snurken en apneu en Omgaan met de overgang uitgegeven.