Leven is nu

Leven is nu


Auteur:Anselm Grun

  • Nederlands
  • 203 pagina’s
  • Forte uitgevers B.V.
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Leven is nu: de kunst van het ouder wordenOuder worden we allemaal. Maar weten hoe je op een goede wijze ouder wordt, is een van de moeilijkste hoofdstukken uit het boek van de levenskunst. Lichaam en ziel zijn belangrijk. Maar ook relaties, zingevingsvragen en de manier waarop we met de tijd omgaan. Met de blik gericht op de ouderdom worden de vragen die voor het gehele leven gelden, scherper geformuleerd. Leven is nu. En wij leven ten slotte niet om jong te blijven, maar om oud te worden.Anselm Grun is een van de meest invloedrijke spirituele auteurs van onze tijd.