Leve De Burgertrut

Leve De Burgertrut


Auteur:Fleur Jurgens

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • Meulenhoff
  • november 2007
  • Samenvatting

    Fleur JurgensLeve de burgertrutPrikkelende beschouwing over de moderne gezinsmoraalZij is de afgelopen dertig jaar miskend, bevrijd of belachelijk gemaakt vanwege haar starre plichtsgevoel en frele onderdanigheid. Maar juist deburgertrut is de hoedster van goede zeden en daarmee het cement van een welvarende samenleving. Is het typisch Nederlandse ‘moederschapsideaal’,dat vrouwen thuis houdt – aan het schoolhek, achter het kopje thee en onder het glazen plafond –, niet juist iets om te koesteren?In deze journalistieke beschouwing maakt Fleur Jurgens de balans op.Wat is de keerzijde van de vrouwenemancipatie: het gezin als sluitpost van het tweeverdienersmodel? Het kind als hindernis voor zelfontplooiing?De crecheleidster als surrogaatmoeder? De flitsscheiding? Het lijkt tijd voor rehabilitatie van het gezin als hoeksteen van de samenleving.Hoewel, terug naar de jaren vijftig kan niet. De moderne vrouw heeft een wasmachine, de pil en e-mail. Zij is te ontwikkeld en te assertief om nogachter haar man aan te lopen. En de moderne man laat zich trouwens zijn betrokkenheid bij zijn kinderen niet meer afnemen. Hoe is de burgerlijke moraal van spruitjeslucht te ontdoen? Hoe voedteen ‘burgertrut’ haar kinderen op met ‘rust, reinheid en regelmaat’ in tijden van overvloed, commercie en fun? Hoe kan zij fatsoen uitdragen ineen versnipperde, multiculturele samenleving, waarin ‘lekker jezelf zijn’ tot norm is verheven? En hoe zorgt zij dat haar man haar niet vervangtvoor een jonger exemplaar?De pers over Het Marokkanendrama:’Verfrissend kritisch.’ NRC Handelsblad’Je hoeft maar een klein deel van het boek te lezen om direct te zien dat Jurgens nergens generaliseert.’ Joost Zwagerman, NRC Handelsblad’Het boek van Fleur Jurgens is hard en overtuigend. En ze vervalt niet in zwarte wanhoop omdat ze gelooft in de eigen verantwoordelijkheid vanmensen.’ Bart Jan Spruyt, Binnenlands Bestuur