Letter Voor Letter

Letter Voor Letter


Auteur:Gieneke Arnolli

  • Nederlands
  • 127 pagina’s
  • Waanders
  • november 2004
  • Samenvatting

    Het Fries Museum in Leeuwarden beheert een unieke collctie van ruim zeshonderd Friese letter- of merklappen uit de zeventiende tot de twintigste eeuw. Het maken van een letterlap was een onderdeel van de scholing van meisjes van zes tot zestien jaar. Met het borduren leerden meisjes tellen, letters kennen en lezen en hun eigen keuze maken uit motieven waarmee ze later hun linnengoed zouden merken. Veel motieven hadden betrekking op hun toekomstige rol als huisvrouw, zoals een huwelijkshart of een linnenkast met sleutel.Door genealogisch onderzoek is ontdekt, dat de grote variatie die te zien is in de Friese letterlappen regionaal bepaald is. Iedere naaivrouw in elke stad of elk dorp had haar eigen motievenrepertoire.Letter voor letter is een boek voor liefhebbers van merklappen en borduurkunst, voor verzamelaars van textiel en museummedewerkers. Ook voor lezers met belangstelling voor geschiedenis en volkscultuur zijn de verhalen rond merklappen zeer informatief.