Lessen voor levenden

Lessen voor levenden


Auteur:Elisabeth Kubler Ross

  • Nederlands
  • 278 pagina’s
  • Ambo
  • Samenvatting

    LESSEN VOOR LEVENDEN van Elisabeth Kubler-Ross is een gids voor al diegenen die bij de stervensbegeleiding betrokken zijn. Jarenlang had zij de zorg voor zieken, voor wie de artsen geen mogelijkheid tot herstel meerzagen. Samen met haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patienten, om te achterhalen hoe zij het beste konden worden geholpen. Velen gave te kennen dat hun leven nog niet af was, dat zij nog zoveel zouden willen doen. De meesten praatten openhartig over de naderende laatste uren en zij waren dankbaar dat zij hun afweermechanisme konden loslaten. Bij sommigen bleek het zinvol om ook de echtgeno(o)t(e) of een familielid bij dat gesprek te betrekken. Pas op dat moment durfden de patienten de dood eerlijk onder ogen te zien. Een aantal van deze gesprekken is in dit boek opgenomen. Het zijn met recht lessen voor levenden: ze maken ons deelgenoot van de angsten en hoopvolle verwachting van de stervenden. Ze laten ons zien hoe wij hen kunnen bijstaan. Bovendien zijn d