Lesgeven in meertalige klassen

Lesgeven in meertalige klassen


Auteur:M. Van De Laarschot

  • Nederlands
  • 474 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • 1
  • juli 1997
  • Samenvatting

    Steeds meer docenten krijgen te maken met meertalige klassen. Die klassen zijn samengesteld uit leerlingen voor wie het Nederlands moedertaal is en leerlingen voor wie het Nederlands tweede taal is. De taalvaardigheid van deze leerlingen kan sterk uiteenlopen. Dit heeft implicaties voor het lesgeven. Lesgeven in meertalige klassen biedt veel practische suggesties voor het lesgeven in meertalige onderwijssituaties. Door de vele voorbeelden en practische aanpak is het boek geschikt als leidraad voor alle docenten die met meertalige klassen werken. Het boek is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs, studenten aan post-hbo-opleidingen Nederlands als tweede taal en studenten aan de lerarenopleiding. Ook voor docenten in de volwasseneducatie zijn de ideeen en handreikingen toepasbaar.