Lerend organiseren / druk 2

Auteur:A.F.M. Wierdsma

  • Nederlands
  • 215 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2003
  • Samenvatting

    De bestseller Op weg naar een lerende organisatie gaat over organisatieverandering. Uitgangspunt is de gedachte dat de bekwaamheid van de organisatie meer is dan de som van de bekwaamheid van de individuele leden. Een organisatie verandert dan ook pas als de mensen in die organisatie zich anders gaan gedragen. In de visie van de auteurs wordt de `maakbaarheid? van een organisatie bereikt via leren en is organisatieverandering een collectief leerproces. Dit leerproces begint bij de personen die een sleutelrol vervullen binnen de organisatie: de managers. De auteurs zijn als opleiders verbonden aan het Management Development Centre Nyenrode. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een geheel nieuw soort managementprogramma?s. Over de auteursDr. J. Swieringa is organisatieadviseur. Hij helpt bedrijven lerend te organiseren. Hij is tevens docent bij diverse instituten voor managementdevelopment. Prof. dr. A.F.M. Wierdsma (1949) bezet de NS-leerstoel `Organiseren en Co-creeren? aan de Universiteit Nyenrode. Hij heeft twintig jaar ervaring in het werken met de weerbarstigheid van oude patronen in denken en handelen van managers en organisaties binnen het Executive and Management Development Center van Nyenrode.