Leren samenwerken tussen organisaties

Leren samenwerken tussen organisaties


Auteur:Edwin Kaats

  • Nederlands
  • Kluwer
  • december 2011
  • Samenvatting

    Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien en in een samenwerkingsverband te komen tot een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk perceptiekader. De auteurs Edwin Kaats en Wilfrid Opheij zijn als organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Het verbinden van mensen en organisaties is hun vak en passie.Onderwerpen die aan de orde komen zijn:¦Welke soorten samenwerking zijn er en wat zijn de essentiele kenmerken daarvan?¦Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan, wat zijn de alternatieven, en wat is er ingewikkeld aan?¦De cruciale elementen van iedere samenwerking zijn een gedeelde ambitie, recht doen aan belangen, aandacht voor persoonlijke relaties, professioneel organiseren en een betekenisgevend proces. Op welke manier kun je die cruciale elementen doorzien en beinvloeden?¦Hoe kun je harde elementen (zoals doelen, vorm, structuur, contract) en zachte elementen (zoals vertrouwen, leiderschap, macht, belangen) verbinden? ¦Hoe maak je een samenhangende analyse en beoordeling van een samenwerkingsverband?¦Welke interventies kun je toepassen om de samenwerking te verbeteren? De auteurs sluiten het boek af met een reflectie op ‘samenwerken en verbinden’ en de maatschappelijke rol en betekenis ervan. Leren samenwerken tussen organisaties is geschreven voor managers, professionals, consultants, bestuurders, toezichthouders en studenten.