Leren programmeren: in Pascal / Turbo Pascal 7.0 / druk 1

Leren programmeren: in Pascal / Turbo Pascal 7.0 / druk 1


Auteur:N.B. Meijerman

  • Nederlands
  • Hb Uitgevers
  • augustus 1995
  • Samenvatting

    Deze uitgave onderscheidt zich van andere boeken over programmeertalen, doordat het accent ligt op het ontwerpen van programma?s en niet op het aanleren van de syntax van een programmeertaal. Voor opleidingen waar het ontwerpen een didactische doelstelling is (alle technische opleidingen) kan dit boek dienen als opstap. Aan de hand van het ontwerpen van computerprogramma”s kan al in het begin van de opleiding aandacht worden besteed aan het ontwerpen van systemen. Het boek is sterk praktijkgericht en bevat veel voorbeelden die aansluiten bij problemen die de student tegenkomt. Ook worden veel tips gegeven voor het ontwerpen, coderen en testen van programma”s. Veel nadruk wordt gelegd op het ontwerpen van onderhoudbare, herbruikbare en gebruikersvriendelijke software. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opgaven, die als basis kunnen dienen voor een schriftelijk tentamen en een aantal opdrachten die geschikt zijn voor een practicum. De uitwerkingen van de opgaven zijn in het boek opgenomen. Bij het boek is een diskette verkrijgbaar met alle voorbeeldprogramma”s.