Leren organiseren

Leren organiseren


Auteur:Wessel Visser

  • Nederlands
  • 239 pagina’s
  • Coutinho
  • januari 2003
  • Samenvatting

    Organiseren is een belangrijk onderdeel van ons bestaan en agenda’s zijn onlosmakelijk verbonden met de vormgeving van ons dagelijks leven. Het managen van het dagelijkse bestaan staat in het teken van doelbewust kiezen, plannen en efficient omgaan met de beschikbare tijd. Met name binnen organisaties worden steeds meer eisen gesteld aan efficient werken en functioneel samenwerken, gericht op strategisch management en eindresultaten op maat. In Leren organiseren komen algemene principes van het organiseren aan bod, zoals plannen, samenwerken, onderhandelen, vergaderen, beleidsmatig werken en leidinggeven. Ook gaat veel aandacht uit naar moderne varianten als projectmatig werken, projectmanagement, strategisch management, time-management, zelfsturende teams, coachen en competentieleren. Vanuit deze brede aanpak wordt een theoretisch kader gegeven waarin de onderlinge samenhang van organisatieontwikkelingen duidelijk wordt gemaakt. Maar de nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en competenties met behulp van de oefeningen, en opdrachten die in dit boek zijn opgenomen.