Leren kun je observeren

Leren kun je observeren


Auteur:Gertjan Boog

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2012
  • Samenvatting

    ‘Leren kun je observeren’ helpt studenten die stage gaan lopen goed te observeren. Een goede leerkracht is een onderzoekende leerkracht die nieuwsgierig is en zichzelf vragen stelt. Een belangrijk instrument daarbij is observatie. Praktijkvoorbeelden ‘Leren kun je observeren’ bevat veel praktijkvoorbeelden, handig gegroepeerd per leeftijdsgroep. Loopt een student bijvoorbeeld stage in een kleuterklas, dan kan hij gericht zoeken naar informatie over het observeren van kleuters.Theorie en extra hulpmiddelen Bij de praktijkvoorbeelden horen stukjes theorie. Over wat observeren precies is, hoe je dat het beste aanpakt en wat er zoal te observeren valt. De voorbeelden nodigen uit om zelf in de praktijk op onderzoek uit te gaan. Bij de uitgave hoort een schat aan begeleidend digitaal materiaal zoals opdrachten, observatielijsten, checklists en instructieve filmpjes. Accent op ontwikkelen van onderzoekende attitude In deze herziene versie van het succesvolle ‘Observeren kun je leren’ ligt het accent nog meer op de beroepspraktijk van leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs.