Leren En Veranderen Bij Volwassenen

Auteur:S. Bolhuis

  • Nederlands
  • 313 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2001
  • Samenvatting

    In Leren en veranderen bij volwassenen gaat de auteur in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren van leren er zijn, hoe eerdere leerprocessen de capaciteit en de motivatie beinvloeden en welke invloed de sociaal-culturele omgeving op de lerende heeft.Bij de bespreking van deze thema’s verwijst de auteur steeds naar diverse leertheorieen. Zo worden nieuwe ideeen over leren en veranderen verbonden met eerder verworven inzichten. Ook de recente inzichten met betrekking tot informeel leren zijn in dit boek verwerkt, evenals die op het gebied van contacten tussen verschillende (sub)culturen.De auteur biedt praktische aanwijzingen voor de wijze waarop de docent bewust om kan gaan met de ontwikkeling van het leervermogen van cursisten die op hun beurt met hun eigen, verschillende onderwijspatroon aan dat onderwijs deelnemen. Daartoe zijn beschrijvingen van verschillende typen volwassen cursisten en hun leerstijlen opgenomen, die docenten uitnodigen om die leerstijlen te herkennen en er zo gebruik van te maken dat cursisten in een groep (of in groepjes) ook elkaar veel kunnen leren.