Leren Communiceren

Leren Communiceren


Auteur:Michael Steehouder

  • Nederlands
  • 473 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Leren communiceren is een toonaangevend handboek op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. Het geeft studenten en professionals concrete technieken en adviezen voor schrijven, mondeling presenteren, voeren van gesprekken en vergaderen.Het uitgangspunt van Leren communiceren is dat communicatie doelgericht moet zijn, niet alleen als het gaat om het uitwisselen van zakelijke informatie, maar ook als het gaat om beeldvorming van de zender en de relatie tussen zender en ontvanger.Het boek behandelt de structuur van teksten, de argumentatie en de stijl, waarbij in deze herziene editie de nieuwste inzichten uit het vakgebied zijn verwerkt, inclusief de rol van de digitale media in de communicatie. Speciale aandacht wordt besteed aan het schriftelijk en mondeling communiceren binnen de context van (toegepast) onderzoek.Een website ondersteunt het boek www.lerencommuniceren.wolters.nl . Via de website bij dit boek is gratis een Blackboardcourse te downloaden. Deze kan door de beheerder van Blackboard worden geimporteerd en kan – eventueel na aanpassing – door de docent worden gebruikt om zijn onderwijs te ondersteunen..