Leren communiceren

Leren communiceren


Auteur:Michael Steehouder

  • Nederlands
  • 496 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Al meer dan dertig jaar is Leren communiceren een veel gebruikt handboek in het hoger onderwijs. Of het nu gaat om communicatieonderwijs in aparte vakken of om vaardighedentraining die is geintegreerd in projecten, stages en opdrachten, Leren communiceren is de communicatieleidraad bij uitstek.In deze zesde druk wordt aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, en wordt ingespeeld op de snelle veranderingen in de informatietechnologie en op nieuwe mediatoepassingen.Ten slotte is er een uitgebreid supplement waarin problemen rond spelling en het gebruik van leestekens worden behandeld.Op de bijbehorende website is oefenmateriaal te vinden dat aansluit bij deze zesde editie. De website biedt tevens extra ondersteunend materiaal bij het boek, zoals een sjabloon voor het maken van bouwplannen en een aantal videofragmenten ter illustratie van belangrijke mondelinge vaardigheden.