Leraar met hart en ziel

Leraar met hart en ziel


Auteur:P.J. Palmer

  • Nederlands
  • 168 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2005
  • Samenvatting

    In de wereldwijde bestseller Leraar met hart en ziel (The Courage to Teach) neemt Parker Palmer leraren mee op een innerlijke reis. Hij laat hen op een vaak verrassende manier kijken naar hun beroep en de leerlingen of studenten waar ze mee werken. Palmer wil mensen (weer) enthousiast maken voor een van de moeilijkste en belangrijkste bezigheden die de mens kent. Dit boek fungeert hierbij als persoonlijke coach voor elke leraar (in opleiding). (wr)De basisgedachte is dat goed leraarschap niet alleen een kwestie is van techniek. Het vloeit voort uit de persoon en de integriteit van de leraar. Een goede leraar is in staat relaties te leggen tussen zichzelf, zijn vak en zijn leerlingen, zodat leerlingen hun eigen wereld op kunnen bouwen. Bij een goede leraar is dat niet de wereld van de methode, maar die van het hart: de plek waar intellect, emotie en spiritualiteit samenkomen. (wr)Palmer toont het werk van de leraar van binnenuit, om het creeren van leergemeenschappen te stimuleren. Leraar zijn betekent dat je leerlingen begeleidt op de innerlijke weg naar hun waarheid in deze wereld. Scholen kunnen hun opdracht niet vervullen zonder de begeleiders aan te moedigen om die innerlijke wereld te onderzoeken, aldus Palmer. (wr)Sebo Ebbens van het APS was verantwoordelijk voor de Nederlandse bewerking van het boek.