Leonardo Da Vinci, 1452-1519

Leonardo Da Vinci, 1452-1519


Auteur:Frank Zollner

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Uitgeverij Librero
  • april 2006
  • Samenvatting

    Dit boek is een eerbetoon aan de gevarieerdheid en reikwijdte van Leonardo’s interesses en biedt tegelijkertijd een nieuwe kijk op de artistieke prestaties van dit genie uit de Renaissance. De hoofdtekst, die Leonardo’s hele carri?re volgt, wordt gevolgd door een catalogus van 34 werken waarin alle belangrijke aspecten van Leonardo’s bewaard gebleven en verloren gegane schilderijen worden besproken. Deze catalogus, die zich baseert op recent onderzoek, is de eerste die de staat waarin de werken verkeren, de gehanteerde schildertechniek, het ontwerpproces, de geschiedenis van de werken, de toeschrijving aan Leonardo en geraadpleegde bronnen diepgaand analyseert.