Leisure!

Leisure!


Auteur:Martijn Mulder

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Coutinho
  • april 2011
  • Samenvatting

    Rockfestivals, tentoonstelling, films, reizen, pretparken, sportwedstrijden: het aanbod van vrijetijdsbesteding is groot. De vrijetijdsconsument wordt steeds veeleisender: leisure is big business. Leisure! Geeft inzicht in vrijetijdssector, een sector die uiterst dynamisch is en waarin hypes elkaar razendsnel opvolgen. Het biedt (toekomstige) professionals in dit werkveld een houvast om de dynamiek te begrijpen en te analyseren om in te spelen op veranderingen in vraag, aanbod en beleid. In het eerste deel zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrijetijd inhouden en hoe onze vrijetijd zich heeft ontwikkeld. Het tweede deel behandelt ons vrijetijdsgedrag: hoe besteden we onze vrije tijd en waardoor worden we beinvloed? Het derde deel is gewijd aan de vrijetijdssector zelf. De auteur belicht de huidige staat van de sector, de verschillende vrijetijdsdomeinen, en gaat in op de economische component. Ook komen de ruimtelijke aspecten van vrije tijd aan bod. Het boek is actueel overzichtelijk en beknopt en is toegankelijk geschreven. Leisure! Is geschikt voor studenten van de opleiding leisuremanagement, sport, toerisme, media & cultuur, cultureel maatschappelijke vormgeving en andere opleidingen waarin vrije tijd een rol speelt.