Leidraad voor juridische auteurs

Auteur:G.A.I. Schuijt

  • Nederlands
  • 114 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen: hoe dient daarnaar verwezen te worden? Welke afkortingen zijn begrijpelijk en wanneer worden ze gebruikt? Dit boekje biedt handzame richtlijnen voor de meest voorkomende praktische vragen rond voetnoten en verwijzingen, literatuurvermeldingen, afkortingen en dergelijke. In een eenvoudige opzet worden de meest voorkomende problemen die bij het schrijven van een juridische tekst kunnen rijzen, behandeld. Een twintigtal deskundigen, afkomstig uit juridische wetenschap, praktijk, redacties en uitgeverijen, vonden elkaar doordat G.A.I. Schuijt zijn nood had geklaagd in het Nederlands Juristenblad. Zij vormden de Commissie Leidraad met als resultaat dit boekje. Vooral juridische auteurs, redacties van boeken en tijdschriften zullen bij deze Leidraad baat hebben. Ook de juridische student en zijn docent ontdekken het nut, wanneer een scriptie geschreven, begeleid en beoordeeld moet worden. Van de eerste druk werden binnen een jaar duizenden exemplaren verkocht. Dat wijst erop dat dit boekje in een behoefte voorziet. In deze zesde, opnieuw verbeterde druk is rekening gehouden met een aantal opmerkingen van gebruikers, die overigens zeer positief reageerden.