Leiderschap en Management II. Interpersoonlijke vaardigheden

Leiderschap en Management II. Interpersoonlijke vaardigheden


Auteur:David A. Whetten

  • Nederlands
  • 426 pagina’s
  • Nieuwezijds
  • november 2002
  • Samenvatting

    De vierdelige serie Leiderschap & Management is gericht op de vaardigheden die van cruciaal belang zijn om effectief en succesvol te zijn als manager. De serie bevat talloze voorbeelden, diagnostische tests en oefeningen die het aanleren en toepassen van de vaardigheden vergemakkelijken. Elk van de vier delen biedt interactief gereedschap dat sterk leunt op zowel praktijkervaringen als wetenschappelijke inzichten, tezamen vormen ze een complete cursus managementvaardigheden. Alle delen bevatten dezelfde algemene inleiding, appendices met de antwoorden op de tests, een verklarende woordenlijst van managementtermen en een uitgebreid register. Elk hoofdstuk is volgens een vijf-stappenleermodel ingedeeld in paragrafen aan de hand waarvan men de betreffende vaardigheid kan (1) inventariseren, (2) aanleren, (3) analyseren, (4) oefenen en (5) toepassen. Deel I Persoonlijke vaardigheden- Zelfinzicht ontwikkelen- Stress managen- Creatief problemen oplossen Deel II Interpersoonlijke vaardigheden- Coaching, counseling en ondersteunende communicatie- Macht en invloed verwerven- Anderen motiveren- Conflictmanagement Deel III Groepsvaardigheden- Empowerment en delegeren- Effectieve teams vormen Naast deze negen kernvaardigheden biedt het laatste deel in de serie drie extra communicatievaardigheden die vooral relevant zijn voor mensen met weinig managementervaring of vaardigheidstraining. Deel IV Communicatieve vaardigheden- Mondeling en schriftelijk presenteren- Vraaggesprekken voeren- Vergaderingen leiden