Leerwerkboek burgerschap

Leerwerkboek burgerschap


Auteur:Petri Benschop

  • Nederlands
  • Deviant
  • juli 2013
  • Samenvatting

    KIES 1 is een leerwerkboek burgerschap voor leerlingen in het praktijkonderwijs, in Entree-opleidingen (AKA-trajecten en niveau 1-opleidingen) en in leerjaar vijf en zes van VM2-trajecten. Kies 1 draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de leerling. Het uitgangspunt is daarbij dat burgerschapsvorming zowel bijdraagt aan de vorming van de individuele leerling als aan de verbetering van het (leer)klimaat binnen en buiten de school. LEERWERKBOEKIn het leerwerkboek ‘Kies 1’ staan theorie, voorbeelden en opdrachten bij elkaar. In de theorieblokken worden de belangrijkste begrippen voor het vak burgerschap in korte en heldere zinnen uitgelegd. De theorie wordt ondersteund door geillustreerde voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. De begrippen komen toegepast aan bod in de opdrachten. De opdrachten bestaan uit sterk afwisselende werkvormen.Het leerwerkboek bestaat uit tien thema’s:1. kiezen;2. ik, jij, wij;3. relaties;4. samen leven;5. wetten & regels;6. inspraak;7. werk;8. geld;9. gezondheid;10. seksualiteit.Met uitzondering van het eerste inleidende thema bestaat elk thema uit zes lessen. In de eerste vier lessen komen de dimensies van het vak burgerschap in wisselende samenstelling aan bod. In de les belangrijke woorden werkt de leerling met begrippen uit het thema. In de les keuze-opdrachten werkt de leerling aan bewijsstukken voor het portfolio.