Leerkracht in beeld

Redactie:D. de Haan

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Een nieuwe rol van de leerkracht, identiteits- en burgerschapvorming, een canon voor de basisschool, het zijn hot issues in het huidige onderwijsdebat. Op ontwikkelingsgerichte scholen is een praktijk gegroeid waarin leerkrachten voortdurend keuzes maken rond deze thema’s. Dat doen zij in samenwerking met nascholers, onderzoekers en opleidingen. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) ontwerpen leerkrachten hun onderwijs, samen met hun leerlingen. Betekenisgeving van leerlingen en verwerving van het cognitieve gereedschap en kennis staan beide voorop. Daarmee ontstijgt OGO de tweedeling tussen sturend of ervaringsleren, tussen leerstof- of leerlinggericht onderwijs. In de vormgeving van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn theorievorming, onderzoek en praktijk nauw met elkaar verbonden. In dit boek komen zij bij elkaar in vier delen over identiteitsvorming en betekenisvol leren, burgerschapsvorming en participatie van leerlingen, verwerving van het cognitieve gereedschap van de cultuur en de kwaliteit van de leerkracht. De bijdragen van auteurs werkzaam op universiteiten, hogescholen, nascholings- en educatieve instellingen en basisscholen zijn ook interessant voor een breder dan alleen OGO-publiek. De hoofdstukken gaan o.a. over spel, taal, de onderneming in de klas, wereldorientatie in thematisch onderwijs, onderzoek doen, en kwaliteitsbewaking in de klas en van de school. De rode draad wordt gevormd door het beeld van de OGO-leerkracht: creatief, responsief, innovatief en reflectief.