Leergrammatica Van Het Turkije-Turks Set

Auteur:H. Theunissen

  • Nederlands
  • 591190 pagina’s
  • Bulaaq
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Deze leergrammatica behandelt het modern Turkije-Turks, de officiele gesproken en geschreven taal van de Republiek Turkije. Door zijn uitgebreidheid, heldere en systematische uitleg, het hoge niveau en de talrijke oefeningen, gaat deze leergrammatica aanzienlijk verder dan de leerboeken Turks die er in het Nederlands beschikbaar zijn. Het einddoel van dit leerboek is het geschreven Turkije-Turks van een zeer hoog niveau, waardoor men in staat is om ook uit en naar het Turks te vertalen. Voor het voeren van conversaties op niveau is een goede beheersing van de grammatica immers onontbeerlijk. Omdat de leergrammatica uit delen is opgebouwd kan deze ook gebruikt worden als het einddoel beperkter is. Het is verder goed mogelijk deze leergrammatica of delen daarvan zelfstandig door te nemen. Drie registers maken deze grammatica tot een bijna ideale opzoekgrammatica. Het losse oefeningenboek bevat behalve een zeer groot aantal oefeningen bij elk onderdeel van de grammatica een woordenlijst Turks-Nederlands en Nederlands-Turks.Hans Theunissen en Kadir Turkmen zijn docent Turkse talen en culturen aan de Universiteit Utrecht. Zij hebben deze leergrammatica gedurende een lange reeks van jaren ontwikkeld en in lessituaties beproefd. De studieresultaten zijn sindsdien met sprongen vooruitgegaan.