Leerboek Specialistische Kinderverpleegkunde

Leerboek Specialistische Kinderverpleegkunde


Auteur:I. de Kock

  • Nederlands
  • Reed Business
  • november 2006
  • Samenvatting

    In dit boek wordt de zorg voor zieke kinderen in het ziekenhuis beschreven. De nadruk ligt daarbij op de verpleegkundige zorg. Het vinden van de balans tussen empathie en de plicht om een bepaalde taak te vervullen waartegen de emotie soms in opstand komt, is een van de moeilijkste opgaven voor een ieder die in de gezondheidszorg werkt. De basale attitude om ieder kind en ouder als volwaardig te beschouwen komt door het gehele boek tot uiting. Het boek vormt samen met Kindergeneeskunde voor kinderverpleegkundigen, Gedragsproblemen en handicaps en Ouder-, Kind- en Jeugdzorg een serie specialistische uitgaven over het (zieke) kind. De onderwerpen die behandeld worden in het Basisboek Kinderverpleegkunde, worden in deze uitgave verder uitgediept en in een specifieke context geplaatst. Zorgmodel Het zorgmodel van de Vereniging Van Kinder Verpleegkundigen (VVKV) is leidend in dit boek. Het zorgmodel lijkt veel op de gezondheidspatronen van Gordon, maar heeft een eigen “touch” gericht op het specifieke in de zorg aan kinderen. In ieder hoofdstuk worden alle aspecten van het zorgmodel tegen het licht gehouden. Het is in feite een aanloop naar een probleemgeorienteerde leerstijl. De inhoud van het boek is actueel en overzichtelijk gepresenteerd. De vele casussen verhelderen de stof en de schematische tekeningen van het kind verduidelijken de symptomen.