Leerboek psychiatrie

Leerboek psychiatrie


Auteur:Balkom Hengeveld

  • Nederlands
  • 450 pagina’s
  • Tijdstroom
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Dit leerboek is een product van samenwerking tussen de acht medische faculteiten in Nederland. Voor het eerst in meer dan een decennium verschijnt er een compleet Nederlandstalig overzichtswerk dat specifiek is geschreven voor het vak psychiatrie in de artsopleiding. In vier delen – psychiatrische ziekteleer, psychiatrische ziektebeelden, speciele psychiatrie en maatschappelijke aspecten – behandelt het leerboek consequent alle stof.Hoewel bedoeld voor het onderwijs in de psychiatrie aan studenten geneeskunde, is het boek ook bruikbaar voor de opleiding en bij- en nascholing van andere beroepsgroepen, zoals psychiaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen en alle psychiatrisch geinteresseerde medisch specialisten, alsook voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen.Aan het Leerboek psychiatrie werkten maar liefst 55 auteurs mee. De redactie wordt gevormd door prof.dr. M.W. Hengeveld, hoogleraar psychiatrie aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en prof.dr. A.J.L.M. van Balkom, hoogleraar psychiatrie aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam.Het boek vormt een tweeluik met Probleemgeorienteerd denken in de psychiatrie, onder dezelfde redactie.