Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde / 3 Obstetrie

Redactie:P. Kunkeler

  • Nederlands
  • 395 pagina’s
  • Reed Business
  • september 2008
  • Samenvatting

    Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Geschreven door zowel artsen als verpleegkundigen, biedt deze reeks verpleegkundigen inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. De onderwerpen die worden besproken hangen samen met de verpleegkundige interventies die kenmerkend zijn voor het werken binnen de O&G. Hierbij dienen de vitale functies en de ABC-methodiek als leidraad.In dit deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie, wordt uitgebreid ingegaan op pathologie tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Verder is er aandacht voor psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap en het kraambed. Ook neonatologie komt uitvoerig aan bod. De rol van de obstetrisch verpleegkundige is bij dit alles steeds het uitgangspunt.De kennis in dit leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die in de praktijk nodig zijn.Het Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de Verpleegkundige Vervolgopleiding O&G Verpleegkunde. Bovendien is het een waardevol naslagwerk voor verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen het vakgebied. De opzet van het boek en verdieping van de kennis maken het boek ook geschikt om te gebruiken op het niveau van (post)hbo-verpleegkunde.In deze reeks zijn ook beschikbaar:- Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen (Gobel, red.)- Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Voortplantingsgeneeskunde (De Haan e.a., red.)- Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie (Dries e.a., red.)