Leerboek Linux, vierde druk / 2 Netwerkbeheer, beveiliging, tuning

Leerboek Linux, vierde druk / 2 Netwerkbeheer, beveiliging, tuning


Auteur:Sander Van Vugt

  • Nederlands
  • 450 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2011
  • Samenvatting

    In dit boek komen naast de belangrijkste aspecten van Linux in een netwerk, ook beveiliging en geavanceerd beheer (tuning) van een Linux-systeem aan de orde. Als voorkennis wordt de informatie uit Leerboek Linux deel 1 als bekend verondersteld.In het eerste gedeelte leert u hoe u Linux kunt configureren als mailserver, fileserver, newsserver, firewall en webserver. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de configuratiebestanden en de verschillende opties daarin die u kunt aanpassen. Daarna volgen enkele hoofdstukkken over beveiliging van Linux Systemen, waarin onder meer aandacht is voor iptables, OpenSSH, OpenSSL en TCP wrappers. Bij geavanceerd beheer leert u alles wat nodig is voor beheer van hardware en systeem, prestatieverbetering, optimalisatie en troubleshooting.In dit boek is ervoor gekozen alleen de drie leidende Linux-distributies te behandelen: Red Hat, SUSE en Ubuntu. Het doel van dit boek is dat u de techniek leert doorgronden, en als dat het geval is, begrijpt u vanzelf de distributieafhankelijke oplossingen die voor dit doel ontworpen zijn.