Leerboek chirurgie

Leerboek chirurgie


Auteur:H.G. Gooszen

  • Nederlands
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Leerboek chirurgie is een klassiek, thematisch ingedeeld boek dat de volledige heelkunde behandelt. Naast tijdloze onderwerpen als ileus en acute buik, komen ook nieuwe onderwerpen als ATLS, endoscopische en endovasculaire chirurgie aan bod. Bovendien behandelt het boek thema’s die op het grensvlak van de heelkunde liggen, zoals de intensive-careproblematiek, stolling, algemene begeleiding van patienten, wondgenezing, de opvang van slachtoffers en problemen rond beademing van patienten.Leerboek chirurgie is de opvolger van het oude Leerboek chirurgie. Dit boek, waarvan de vijfde druk in 1997 verscheen, werd in 2002 opgevolgd door het probleemgeorienteerde boek Chirurgie. Hoewel de laatstgenoemde uitgave bijzonder goed is ontvangen en op veel faculteiten wordt voorgeschreven, bleek naast Chirurgie behoefte te bestaan aan een leerboek met een meer klassieke, ziektebeeldgerichte opzet.Leerboek chirurgie is in de eerste plaats geschreven als basisboek voor studenten geneeskunde en coassistenten. Samen met het probleemgeorienteerde boek Chirurgie onder redactie van prof. dr. H.J. Bonjer (ISBN 9031336033) vormt het Leerboek chirurgie de ideale voorbereiding op de praktijk. Daarnaast is het boek een naslagwerk voor chirurgen in opleiding en overige artsen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met chirurgische vraagstukken.