Leerboek anesthesiologie

Leerboek anesthesiologie

  • Nederlands
  • 621 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Anesthesiologen hebben een breed takenpakket, zich uitstrekkend van het zelf uitvoeren van algehele en regionale anesthesie op behandel- en operatiekamers tot de coordinatie van behandeling en logistiek op de afdelingen spoedeisende hulp en intensive care. Nu eens zetten zij hun vakkennis in voor een pasgeborene van een halve kilogram, dan weer voor een hoogbejaarde patient met een marginale hartfunctie. De anesthesiologie heeft raakvlakken met zowel de beschouwende als de snijdende disciplines en vervult daardoor een spilfunctie in het ziekenhuis. Leerboek anesthesiologie biedt een gedegen basis voor dit veelzijdige vak.Deze herziene en geactualiseerde druk bestaat uit zes delen: het operatiekamercomplex, monitoring en apparatuur; farmaca; basisprincipes van anesthesie en intraoperatieve problematiek, preoperatieve screening; speciele anesthesie; postoperatieve zorg, pijnbestrijding en reanimatie. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding, bevat een discussie over een controversieel onderwerp in de anesthesiologie en eindigt met een samenvatting in kernpunten. In de operatiekamer is het contact met de patient vaak van korte duur, terwijl de anesthesioloog op de intensive care en bij de chronische pijnbestrijding een langduriger contact met de patient heeft. Veel anesthesiologen hebben zich gespecialiseerd in de intensivecaregeneeskunde, in bestrijding van chronische pijn of in de palliatieve zorg. De anesthesioloog speelt ook een beslissende rol in reanimatiesituaties. Ook op deze onderwerpen wordt ingegaan.Leerboek anesthesiologie is bestemd voor studenten geneeskunde, anesthesieverpleegkundigen en -technici en assistenten anesthesiologie en chirurgie. Het boek is geschreven door anesthesiologen die werkzaam zijn in opleidingscentra voor anesthesiologie en perifere ziekenhuizen in Nederland.