Leefbaar Laagland

Auteur:G.P. van de Ven

  • Nederlands
  • 456 pagina’s
  • Uitgeverij Matrijs
  • 5e geheel herz. druk
  • januari 2003
  • Samenvatting

    Meer dan duizend jaar geleden begonnen de bewoners van het mondingsgebied van de Rijn, Maas en Schelde – het latere Nederland – hun gebied leefbaar te maken door er sloten te graven. Een simpele methode van ontwatering maar met ingrijpende gevolgen: de bodem daalde tot onder zeeniveau. De bewoners moesten nu niet alleen het binnenwater zien kwijt te raken maar ook het land beschermen tegen de zee en de rivieren. De noodzaak het water te beheersen heeft de Nederlandse samenleving sindsdien sterk beinvloed. ‘Leefbaar Laagland’ is het standaardwerk over de geschiedenis van de Nederlandse waterbeheersing en landaanwinning. Aandacht is er onder andere voor de Middeleeuwen, de droogmakerijen van de zeventiende eeuw, de schaalvergroting na 1800, de drooglegging van de IJsselmeerpolders, de Deltawerken, de overstromingen van de jaren negentig van de twintigste eeuw en de grote projecten om de rivierdijken te verbeteren. De rol die Nederland internationaal speelt op het gebied van watermanagement wordt ook behandeld. Het boek is aangevuld met een uitgebreide literatuurlijst, registers, een verklarende woordenlijst en vele kaarten. Het rijk geillustreerde ‘Leefbaar Laagland’ is bedoeld voor iedereen die interesse heeft voor het Nederlandse landschap, waterstaatsgeschiedenis en de geschiedenis van de techniek.