Leef-tijd

Leef-tijd


Auteur:Deepak Chopra

  • Nederlands
  • 342 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • Samenvatting

    LEEF-TIJDIn Leef-tijd: een nieuwe kijk op ouder worden combineert Deepak Chopra zijn theorie van de ‘intelligente cel’ met recent onderzoek op het gebied van het verouderingsproces. Hij toont op toegankelijke wijze aan hoe de ,negatieve’ gevolgen van het ouder worden kunnen worden voorkomen. Chopra gaat ervan uit dat het verouderingsproces ingrijpend kan worden beinvloed door gebruik te maken van de invloed van ons denken en handelen op onze cellen. Zijn stelling is: naar een heldere geest in een gezond lichaam.Zijn uitgangspunt is spiritueel, maar zijn uitdagende observaties zijn gegrondvest in de moderne wetenschap en zijn kennis van de grote geestelijke tradities. tiet paradigma dat Chopra op basis hiervan heeft ontwikkeld, is dat van de ‘intelligente’ cel. Dit houdt in dat het gehele lichaam een veld van bewustzijn is en dat de activiteit in de cellen direct wordt beinvloed door ons denken en handelenLeef-tijd bevat veel praktische aanwijzingen en oefeningen, om zelf Chopra’s theorie in praktijk te brengen. Dit boek helpt de lezer een positievere en hoopvollere kijk op het ouder worden te ontwikkelen.