Latijn-Nederlands

Latijn-Nederlands


Auteur:H.H. Mallinckrodt

  • Nederlands
  • 392 pagina’s
  • Prisma
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Het Prisma woordenboek Latijn-Nederlands sluit uitstekend aan bij het lesprogramma klassieke talen van het middelbaar onderwijs.Het woordenboek biedt onder andere:* ruim 30.000 trefwoorden, geselecteerd uit de meest gelezen Latijnse literatuur* de meest gangbare woordbetekenissen bij zowel klassieke als post-klassieke schrijvers* informatie over woordsoort, beklemtoning, verbuigingsgroep, declinatie en geslacht* aan het hedendaags Nederlands aangepaste vertalingen* een heldere lay-out en een gebruikersvriendelijke typografie