Lastige lieden

Lastige lieden


Auteur:G. Hellinga

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 1999
  • Samenvatting

    Lastige lieden: een inleiding, voor een ieder die in zijn werk (GGZ)te maken krijgt met mensen met persoonlijkheidsstoornissen.Gerben Hellinga legt uit wat onder persoonlijkheidsstoornissen wordt verstaan en hoe men als hulpverlener daarmee kan omgaan. Hij zet problemen op het gebied van de diagnostiek uiteen, evenals een aantal alternatieven voor het meest gangbare diagnostische systeem: DSM IV. De auteur bespreekt de biologische, maatschappelijke en de psychologische factoren die kunnen leiden tot een persoonlijkheidsstoornis. Ook stelt hij verschillende behandelwijze aan de orde: medicatie. Educatie en psychotherapie. Ten slotte wordt uiteengezet waarom het voor hulpverleners bijzonder moeilijk kan zijn zich professioneel op te blijven stellen in het contact met mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij reikt een denkkader aan waarmee de hulpverlener afstand kan nemen van moeilijk hanteerbare emoties, en zo in staat is alternatiew reacties te bedenken.