Lastige gesprekssituaties in de arts-patient relatie

Lastige gesprekssituaties in de arts-patient relatie


Auteur:J. van Dalen

  • Nederlands
  • 79 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 1999
  • Samenvatting

    Door uiteenlopende factoren kan een arts het gesprek met zijn patient soms als lastig ervaren. Dit boek geeft praktische richtlijnen hoe een arts kan handelen in dergelijke situaties. Deze situaties zijn continue op dezelfde wijze opgebouwd: Hoe ziet de situatie eruit?, wat is de oorzaak?, wat is eraan te doen? en wat zijn de valkuilen en risico’s? Puntsgewijs komen deze onderwerpen aan de orde, met de nadruk op hoe men kan handelen in zo’n situatie. Dit maakt het boek bruikbaar als praktisch naslagwerk, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met een angstige patient, een ernstig zieke patient, een patient die met alles akkoord lijkt te gaan, met familieleden van een overledene of met iemand uit een andere cultuur.De richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek, en dus zo veel mogelijk ‘evidence-based’. De literatuurverwijzingen zorgen voor een duidelijke onderbouwing. De gegeven voorbeelden spelen zich af in de tweedelijnsgezondheidszorg.