Kwetsbaar en afhankelijk

Auteur:L. Mevissen

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • SWP
  • december 2005
  • Samenvatting

    Ouders, begeleiders of leerkrachten van mensen met een verstandelijke beperking worden regelmatig geconfronteerd met moeilijk hanteerbaar gedrag. Ze voelen zich machteloos. Ze willen weten wat er aan de hand is, of er iets aan te doen is en hoe het aangepakt kan worden.Hoe komen zij tot handelingsstrategieen die een positief effect hebben op het welbevinden van de persoon met een verstandelijke beperking? Een efficiente, transparante en methodische samenwerking is onontbeerlijk voor succes op langere termijn. Alle betrokken professionals en belangrijke personen uit het eigen netwerk van een client zijn hierbij nodig. Kwetsbaar & afhankelijk is met name geschikt voor orthopedagogen en psychologen, groeps- en activiteitenbegeleiders, leerkrachten, artsen, paramedici, therapeuten en andere disciplines. Ook voor ouders en andere belangenbehartigers is dit boek toegankelijk.Liesbeth Mevissen heeft meer dan 25 jaar ervaring met de doelgroep. Ze is werkzaam als orthopedagoog/gz-psycholoog en daarnaast als docent en supervisor.