Kwaliteit verbeteren in de zorg

Kwaliteit verbeteren in de zorg


Auteur:Jonas Rubrech

  • Nederlands
  • 231 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • maart 2010
  • Samenvatting

    Kwaliteit verbeteren in de zorg is een praktisch handboek voor (toekomstige) zorgverleners. Het helpt je kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren. Na een inleiding en een theoretisch kader in het eerste deel, wordt in deel twee stapsgewijs beschreven hoe je van een knelpunt tot een geimplementeerde verbetering komt. Deel drie vormt een naslagwerk van hulpmiddelen en vaardigheden die je tijdens een verbeterproject kunt inzetten, zoals timemanagement, weerstandsanalyse en deskresearch.Kwaliteit verbeteren in de zorg is geschreven voor verpleegkundestudenten in het hoger onderwijs. Door de goede aansluiting op de zorgpraktijk kan dit boek voor zorgprofessionals van grote waarde zijn. Je wordt uitgedaagd om actief, kritisch en constructief werk te maken van kwaliteit. ‘Als verpleegkundigen zullen we (onze) verantwoordelijkheid moeten opeisen als we daadwerkelijk de kwaliteit in de zorg willen verbeteren. Dit boek biedt hiervoor kennis, vaardigheden en praktische handreikingen.’ Marian Kaljouw, Voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (v&vn)Op de website www.pearsoneducation.nl/kwaliteitverbeterenindezorg zijn opdrachten, oefenvragen, interessante links en praktische hulpmiddelen te vinden.Jonas Rubrech is adviseur en medeoprichter van Consuming Knowledge. Hij leidt veranderprojecten en geeft advies en ondersteuning bij de inrichting van kwaliteitsmanagement binnen organisaties. Zijn jarenlange ervaring in de zorg en daarbuiten staat garant voor een succesvolle en pragmatische aanpak.Georgiana Stuyling de Lange is psycholoog, gespecialiseerd in de klinische en ontwikkelingspsychologie. Zij was betrokken bij onderzoek naar de taakafbakening tussen de functies ‘nurse practitioner’ en ‘physician assistant’ en werkte onder meer in de thuiszorg en bij de ggd.