Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing / druk 1

Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing / druk 1


Redactie:Adri Smaling

  • Nederlands
  • 206 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • Samenvatting

    Zijn kwalitatieve methoden en technieken geschikt om levensbeschouwelijke fenomenen empirisch te bestuderen? De auteurs van dit boek zijn van mening dat kwalitatief onderzoek bijzonder geschikt kan zijn voor het onderzoek van levensbeschouwelijke verschijnselen. Ellen Hijmans en Annemieke van der Veen laten dat zien aan de hand van empirisch onderzoek. Sommige auteurs stellen ook voorwaarden. De kwalitatieve onderzoeker moet te rade gaan bij de kunst (Herman Coenen), moet’radicale subjectiviteit’ nastreven (Ilja Maso) of moet zich ‘normatieve professionaliteit’ eigen maken (Harry Kunneman). De persoonlijke levensovertuiging van de kwalitatieve onderzoeker wordt niet zozeer als bedreiging van methodische kwaliteit gezien, maar als positieve mogelijkheid. Zo ziet Andries Baart een congruentie tussen de basishoudingen van de professionele pastor en de kwalitatieve onderzoeker.