KVT ’95 / Kwaliteit van houten gevelelementen / deel Studie-uitgave / druk 2

KVT '95 / Kwaliteit van houten gevelelementen / deel Studie-uitgave / druk 2


Auteur:A.C. van Merrienboer

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2007
  • Samenvatting

    In de KVT studie-uitgave zijn de voorschriften met betrekking tot houten gevelelementen beschreven. De norm van Kwaliteit van Timmerwerk ligt daarmee vast. De studie-uitgave is een verkorte versie van de KVT ’95 en is bedoeld voor studenten op diverse niveaus van het technisch onderwijs. In deze uitgave zijn toelichtingen opgenomen en praktische oplossingen weergegeven.In samenwerking met: Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten en SH&M.