Kunstzinnig Dynamisch Coachen

Auteur:Roeland Frank Hoefsloot

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Schors
  • augustus 2014
  • Samenvatting

    In dit boek wordt het door drs. Roeland Frank Hoefsloot ontwikkelde Kunstzinnig Dynamisch Coachen uitgewerkt, een methodiek gebaseerd op creativiteit en kunstzinnigheid. Het gebruik van deze overzichtelijke, beeldende methode leidt tot diepgaande inzichten en wezenlijke veranderingen in het leven en/of werk van clienten.Met KUNSTZINNIG DYNAMISCH COACHEN wordt gewerkt aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt een varieteit aan middelen en muzen geboden zoals tekenen, schilderen, boetseren, lichaamswerk, stemwerk en counselen, die worden uitgewerkt in 25 creatieve en kunstzinnige instrumenten. Deze praktische instrumenten zijn direct in te zetten in de verkennende, verdiepende en/of voltooiende fase van een coachingstraject. Zowel de coach als de client hoeft niet heel creatief of kunstzinnig te zijn om deze methodiek toe te passen: het gaat bij Kunstzinnig Dynamisch Coachen om authentiek, niet om artistiek.In het eerste deel van het boek worden de achterliggende visie en uitgangspunten van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen uiteengezet.In het tweede deel wordt de didactiek, opbouw en structuur van het werken met de instrumenten van deze methode stapsgewijs besproken.In het derde deel wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om als Kunstzinnig Dynamisch Coach te werken. Aan de orde komen observeren, exploreren en reageren, met de benodigde specifieke vaardigheden.