Kunst Voor De Markt, 1500-1700

Redactie:Reindert Falkenburg

  • Nederlands
  • 280 pagina’s
  • Waanders
  • juli 2000
  • Samenvatting

    Deel 50 van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek is gewijd aan de bestudering van kunstwerken vanuit een andere invalshoek dan gebruikelijk. Aspecten als stijl, keuze van onderwerp en techniek worden hier niet besproken vanuit de vraag hoe zij al dan niet aansluiten op of passen binnen artistieke tradities. Diverse experts uit binnen- en buitenland proberen daarentegen deze aspecten in verband te brengen met economische factoren en de vraag en het aanbod op de kunstmarkt. Daarbij komen zaken aan de orde als de handel in kunstwerken en hoe kunstenaars daarop inspeelden, omschrijvingen en aanduidingen van kunstwerken, en onderlinge samenwerking, wedijver en navolging van kunstenaars.De besproken kunstwerken zijn alle gemaakt in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, in de periode van omstreeks 1400 tot 1800.