Kullu tamam

Kullu tamam


Auteur:M. Woidich

  • Nederlands
  • 348 pagina’s
  • Bulaaq
  • oktober 2004
  • Samenvatting

    Naast het geschreven Standaard Arabisch bestaat er in de Arabische wereld een reeks van onderling sterk afwijkende plaatselijke omgangstalen of dialecten. Wie Arabisch als omgangstaal wil leren, staat voor de vraag met welk Arabisch dialect hij moet beginnen. Door het grote politieke en culturele gewicht van Egypte binnen de Arabische wereld wordt het Egyptisch Arabisch ook buiten Egypte begrepen en kan dus uitstekend als communicatiemiddel voor de buitenlander dienen. kullu tamam (‘Alles kits, oke’), ontstaan en beproefd aan de Universiteit van Amsterdam, is het eerste omvangrijke, door specialisten op dit terrein geschreven Nederlandse leerboek van dit dialect.Naar aanleiding van de ervaringen van studenten zijn in deze vierde druk een aantal verbeteringen opgenomen.Dit leerboek bevat een grammaticale uitleg, veel oefeningen en een beknopte woordenlijst Egyptisch-Nederlands en Nederlands-Egyptisch. Deze unieke methode besteedt, uitgaande van de tekst, veel aandacht aan syntaxis en zinsopbouw. Vanaf les 11 wordt ook een journalistieke woordenschat ingevoerd om het latere overschakelen naar het Standaard Arabisch te vergemakkelijken. Wie dit boek goed heeft doorgewerkt, is in staat om ook meer ingewikkelde situaties het hoofd te bieden.Prof. Dr. Manfred Woidich is arabist en dialectoloog. Rabha Heinen-Nasr is docente Egyptisch-Arabisch. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.