Korte Inleiding Tot De Bijbelboeken

Auteur:E. Aebi

  • Nederlands
  • 203 pagina’s
  • Zoeklicht
  • september 2008
  • Samenvatting

    Dit boek is een beknopte encyclopedie. Het is een waardevolle hulp bij het bestuderen van de afzonderlijke bijbelboeken.Elk hoofdstuk is als volgt ingedeeld:algemeen, schrijver, bestemming, ontstaan, echtheid, doel en strekking, inhoud en indeling, overige kanttekeningen (symboliek, typologie, enz.)Bovendien wordt in een algemene inleiding een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de Bijbel, over de oude handgeschriften en over de belangrijkste bijbelvertalingen. Kortom, het is een zer praktisch handboek voor wie meer over de Bijbel wil weten.Voor de vertaling in het Nederlands vormde de vierde zwitserse druk van 1973 de basis. Daardoor konden verwijzingen naar de Koemran worden opgenomen, terwijl de chronologie herzien werd.