Koran en Bijbel in verhalen

Koran en Bijbel in verhalen


Auteur:M. ter Borg

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Van Holkema & Warendorf
  • januari 2013
  • Samenvatting

    Dit boek is een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, zoals het verhaal van de Schepping, Adam en Eva, de Ark van Noach/Noeh, Abraham/Ibrahiem, de geboorte van Jezus/’Isa en de Hemel of het Paradijs.De joods-christelijke verhalen en Islamitische verhalen staan naast elkaar, met een korte inleiding die zo eenvoudig en objectief mogelijk gehouden is. De teksten zelf worden in al hun eenvoud gepresenteerd, de uitleg ervan wordt aan de lezer overgelaten. Voor iedereen die geinteresseerd is in levensstijl en levensfilosofie, religie, maatschappelijke vraagstukken of literatuur.Koran en Bijbel IN VERHALEN maakt onderdeel uit van een internationaal crossmediaal project samen met de IKON en de Wereldomroep