Koopman En Diplomaat

Koopman En Diplomaat


Auteur:L.P. van Putten

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Gruting
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Het eiland Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka (tweemaal zo groot alsNederland), dat onder India ligt, was gedurende ruim anderhalve eeuween Nederlandse kolonie. Het koloniale avontuur werd een staalkaartvan de menselijke deugden en ondeugden. Op Ceylon leven nog ongeveer40.000 afstammelingen van de vroegere Hollandse kolonisten, diedestijds op het eiland zijn blijven wonen nadat het door de Engelsenwas veroverd. De talrijke toeristen uit Nederland vinden naast deze”Burghers” nog vele andere herinneringen aan het Hollandse tijdperk.Koopman en diplomaat vertelt helder en overzichtelijk de belevenissenvan de Hollanders op Ceylon. Het boek bestaat uit 17 hoofdstukkenmet apart op linker pagina’s een korte beschrijving van elke gouverneur.In het hoofdstuk over de koningen van Kandy bevindt zich ook eenkorte beschrijving van elke koning van Kandy gedurende de Hollandseperiode. In kaders zijn anekdotes opgenomen die niet direct in hetverhaal passen, maar te interessant zijn om weg te laten. Net zoals devoorgaande twee boeken over de gouverneurs-generaal van Nederlands-Indie is ook dit boek rijk geillustreerd.De reeks Gouverneurs Overzee heeft als doel de vroegere Nederlandse kolonialebezittingen in de wereld in beeld te brengen teneinde de kennis ervan te verruimenbij een breed publiek. Hij behandelt de verschillende vestigingen van de VerenigdeOost-Indische Compagnie, de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie en deNederlandse Staat in Azie, Afrika en de Amerika’s, in sommige gevallen tot dedag van heden.